Er vejene egnede til sinusrumleriller eller sinusstriber?

Det kan være svært at vide, hvor sinusstriber eller sinusrumleriller vil kunne gøre en forskel i trafikken, og hvilke veje der er egnede til det.
SR-Gruppen er den virksomhed i Danmark, der ved mest om sinusrumleriller. Sinusrumleriller kan ikke laves på alle typer af belægning, og der stilles nogle krav til vejenes tilstand, som kun fagmænd kan vurdere.

Rapport over egnethed til sinusstriber

For at skabe overblik over hvilke veje, der er egnede til sinusrumleriller, tilbyder SR-Gruppen en besigtigelse og efterfølgende registrering af samtlige større veje i en kommune eller et givent område.

Ved besigtigelserne registreres vejgeometri, belægning og naboforhold.
I den færdige rapport redegøres for hver enkelt vejs tilstand, og der gives en vurdering af, hvilke veje der er egnet til etablering af sinusrumleriller eller sinusstriber og hvilke veje, der har behov for et nyt slidlag eller andet.

SR-Gruppen vurderer også, hvilken type sinusrumleriller, der vil have mest effekt.

Rapport giver overblik og sikkerhed

SR-Gruppen tjekker alle klasse 1 og klasse 2 veje igennem i det ønskede område og afleverer en tilbundsgående rapport med tilhørende resume.

En rapport fra SR-Gruppen giver:

  • Overblik over vejenes tilstand
  • Anbefaling af sinusstriber eller sinusrumleriller
  • Sikkerhed for, at beslutninger træffes på korrekt grundlag

Har I brug for en fagmands vurdering af vejenes tilstand?
Ring til Martin Peters på tlf. +45 33 25 55 90