Sinusrumleriller fra SR-Gruppen leder trafikken

SR-Gruppen har stor ekspertise i sinusrumleriller på det danske vejnet. Sinusrumleriller er med til at hjælpe bilisterne, så de kører mere sikkert og holder sig på deres kørebane.

Overordnet er formålet med sinusrumleriller at gøre de bilister, som overskrider vejens midtlinje, opmærksomme på det.

Sinusrumleriller skærper bilisternes opmærksomhed, når de ikke holder deres bane, og på den måde bidrager sinusrumleriller til at lede trafikken på en sikker måde.

Sinusrumleriller findes i to varianter

SR-Gruppen udfører to typer af sinusrumleriller, som hver især har sine fordele på bestemte strækninger.
Den ene type er to 25 cm brede sinusrumleriller, der anlægges på hver side af vejens midtlinje. Her beholdes den eksisterende midtlinje.

Den anden type er en 35 cm bred sinusrumlerille med ny midtlinje, der anlægges i vejens midte. Ved denne type fræses den eksisterende midtlinje bort, når sinusrumlerillen etableres.
Den nye midtlinje af termoplast anlægges inden for bredden af sinusrumlerillen.

Egnede vejstrækninger til sinusrumleriller

Sinusrumleriller er velegnede på de vejstrækninger, hvor det eksisterende asfaltslidlag er egnet til det.
Sinusrumleriller er relevant, hvor der er risiko for, at bilisterne kører over vejens midtlinje og  risikerer farlige, frontale sammenstød med modkørende biler.

Men sinusrumleriller er ikke egnede på alle vejstrækninger, så for en sikkerheds skyld er det et klogt valg at få en fagmand til at vurdere en given vejstrækning i forbindelse med etablering af rumleriller.
SR-Gruppen tilbyder at undersøge vejnettet for egnethed og skrive en rapport til brug for den videre beslutningsproces. Læs mere om sinusstriber rapport .

Er du interesseret i at høre mere om sinusrumleriller?
Ring til Martin Peters på tlf. +45 33 25 55 90