Jordbehandling

Galleri

Gå til galleriet

Jordbehandling

Ved upcycling af de opgravede materialer fra ledningsgrave kan op til 80 % af disse genanvendes direkte som tilfyldningsmateriale i både ledningszone, tilfyldning og i de ubundne bærelag af bundsikring samt endda i stabilt grus.

CO2-aftryk ved kalkstabilisering I det forventes, at kalkstabiliseret lerjord til trods for anvendelse af brændt kalk er CO2-neutralt i forhold til anvendelse af nye råstoffer.

Op til 80 % af opgravede materialer fra ledningsgrave kan upcycles og genanvendes.

I SR-Gruppen A/S forventer vi os meget af disse tiltag, og vi er sikre på, at kalkstabilisering og upcycling af lerjord i fremtiden vil spare uanede ressourcer, både hvad angår råstoffer og økonomi.

Vi har allerede taget forskud på fremtiden, idet vi i 2020 anlagde 3,5 km vej i Sønderborg Kommune uden anvendelse af råstoffer som sand eller grus.

Vejen er forbindelsesvej mellem de to bysamfund Kværs og Gråsten, og strækningen betjener flere biogasanlæg.

Opbygningen på denne vej er som følgende:

■ 5 cm asfaltslidlag
■ 25 cm Bitumen Stabiliseret Materiale – BSM
■ 50 cm kalkstabiliseret lerjord

Bitumen Stabiliseret Materiale – BSM, er et koldblandet alternativ til bærelag af varmblandet asfalt.

BSM har følgende fordele i forhold til varmblandet asfalt:

■ 97% genbrug
■ CO2 besparelse på 51 – 74%
■ Teknisk bedre løsning
■ Økonomisk fordelagtig

Besparelsen ved denne opgave var ca. 18.000 m3 råstoffer som sand og grus.

Som det ses af ovenstående, kan kalkstabilisering samt upcycling af lerjord reducere forbruget af råstoffer væsentligt.

Det er vores mål, at al overskudsjord og opgravede materialer upcycles til alternative råstoffer.

De fleste vil nok påstå, at det er for godt til at være sandt, men kalkstabiliseret lerjord er noget nær et columbusæg.

Samfundet kan med denne løsning spare:

• Råstoffer
• Ressourcer
• CO2-udledning
• Vejtransport
• Tid
• Penge

Mobile jordbehandlingsanlæg

I SR-Gruppen A/S råder vi over forskellige typer af mobile jordbehandlingsanlæg, som hver især kan oparbejde præcis det materiale, som er mest optimalt til formålet.

Et mobile jordbehandlingsanlæg, kan opstilles, hvor jordoverskuddet fremkommer, eller på ressourcepladser, hvor lerjorden samles.

Jorden kan enten kalkstabiliseres og anvendes direkte som sand eller grus, eller jorden kan undergå en sortering i forbindelse med kalkstabiliseringen.
Ved denne sortering skabes et finkornet tilfyldningsmateriale samtidig med, at værdifulde stenmaterialer udvindes.

Anvendelsen kan deles op i følgende formål:

• Ledningszonen, i ledningsgrave
• Tilfyldning, i ledningsgrave
• Bundsikringslag, BL, under belægninger i alle trafikklasser
• Stabilt Grus, SG, under belægninger i lavere trafikklasser

Jordbehandlingsanlæg | SR-Gruppen

Anvendelse af kalkstabiliseret lerjord i ledningsgrav. Se illustration som PDF her

Kalkstabilisseret lerjord - det færdige materiale | SR-Gruppen
Upcycling af overskudsjord på byggepalds | SR Gruppen
Fremstilling af tilfyldingsmateriale til ledningsgrav
Upcycling af lerjord til alternativt råstof | SR-Gruppen
SR-Gruppen har overtaget Kai Døssing V/ Karsten Reinhard ApS

Kontakt os

Er du interesseret i at høre mere om fordelene ved et samarbejde?
Kontakt os for rådgivning og uforpligtende tilbud.

Telefon +45 33 25 55 90

E-mail: sr-gruppen@sr-gruppen.dk

 

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Adresse

Fuglesangsalle 14
6600 Vejen

CVR-nr.: 32678505

Følg os