BSM

Bitumen-Stabiliseret Materiale

Galleri

Gå til galleriet

Bitumen-Stabiliseret Materiale – BSM

SR-Gruppen A/S har siden 2014 udført belægninger med BSM. Vi har valgt kun at beskæftige os med BSM blandet på mobilt KMA-Anlæg. Derfor kalder vi det BSM-KMA.

Udvikling

Vejdirektoratet nedsatte i januar 2019 en arbejdsgruppe som skulle indsamle viden og dokumentation om BSM, dette arbejde deltager SR-Gruppen A/S i.

Arbejdet har resulteret i en rapport udarbejdet af Teknologisk Institut.

Hent rapporten HER

Vi har lagt en lille film om projektet på vores YouTube kanal, hvor du også kan se flere film. Gå til vores YouTube kanal HER

Hvad er BSM-KMA?

BSM-KMA er et semibundet kornet materiale hvor de enkelte korn til forskel fra asfalt ikke er omhyllet og dermed ikke kontinuert bundet. Bindingerne dannes som punktvise bindinger mellem de større korn og giver materialet forbedret kohæsion og mindre vandfølsomhed. BSM fremstilles koldt og der kan enten anvendes bitumen-emulsion eller skumbitumen som bindemiddel. Vi har indtil videre valgt at koncentrere os om skumbitumen.

Skumbitumen doseres direkte i blanderen gennem specialudviklede dyser hvor der tilsættes en lille mængde vand og luft direkte i den varme bitumen. Denne proces danner millioner af bobler i bitumen hvorved volumen af bitumen øges 10-20 gange. Denne effekt gør, at det er muligt, at fordele den relativt lille bitumenmængde, ca. 2%, jævnt i materialet. Skumbitumen teknologien har været kendt siden 1950’erne og anvendelsen i forbindelse med BSM tog fart i 1990’erne hvor Wirtgen fabrikken i Tyskland udviklede specialmaskiner til formålet.

BSM har gennem årene vundet stor udbredelse, navnlig i lande udenfor Europa. Metoden bliver dog anvendt i mindre omfang i Sverige og Norge.

BSM-KMA er et bærelag og kan ikke henligge uafdækket.

Fordele ved BSM-KMA

De indlysende fordele ved at anvende BSM-KMA er:

 • 100 % genbrug af gammel asfalt
 • Stor besparelse i CO2, da materialet ikke skal opvarmes eller transporteres
 • Sparede råstoffet som er ved at være en mangelvare i Danmark

Herudover rummer denne metode mulighed for:

 • Fuld kontrol over alle processer da materialet er kendt inden blanding
 • Fuld kontrol ved indbygning
 • Mulighed for homogenisering og forstærkning af vejkasse
 • Mulighed for udvidelse af vejkassens bredde i forbindelse med homogenisering

Anvendelse

BSM finder efter vores mening anvendelse som koblingslag mellem de ubundne bærelag og asfaltlagene i en vejopbygning. BSM har et e-modul på 800-1000 MPa og ligger dermed mellem stabilgrus som har et e-modul på 2-300 MPa og asfalten som har et e-modul på 2-3000 MPa.

BSM udmærker sig ved, som følge af mange hulrum, at modvirke revnedannelser nedefra. BSM har til forskel fra de ubundne bærelag meget lille vandfølsomhed.

BSM kan selvfølgelig anvendes ved nyanlæg, men der hvor vi også ser en anvendelse, er ved renovering og udvidelse af gamle kommuneveje.

Vi foreslår følgende proces ved renovering og eventuel udvidelse af en gammel kommunevej:

 • Eventuel afrømning af muld langs asfaltkanter til ønsket bredde.
 • Gravning af prøvehuller for bestemmelse af asfaltlagets og gruslagets tykkelse
 • Gennemfræsning af hele belægningens tykkelse og blanding til homogent materiale
 • Gennemfræsning foretages i den ønskede bredde inklusiv udvidelse
 • Eventuel cementstabilisering af en del af det nedknuste bærelag
 • Udlægning af 10-15 cm BSM
 • Udlægning af egnet slidlag som OB eller asfaltslidlag

Ved ovenstående metode opnås en ensartet vejkasse i hele den nye vejbredde. Vejkassens ensartethed vil bevirke, at der ikke opstå revner som følge af forskel i bæreevne eller differens frosthævning.

BSM Gennemfræset-underlag - SR-Gruppen
BSM udlægning og komprimering - SR-Gruppen
BSM færdig vej - SR-Gruppen

Kontakt os

Er du interesseret i at høre mere om fordelene ved et samarbejde?
Kontakt os for rådgivning og uforpligtende tilbud.

Telefon +45 33 25 55 90

E-mail: sr-gruppen@sr-gruppen.dk

 

TILMELD DIG VORES NYHEDSBREV

Adresse

Fuglesangsalle 14
6600 Vejen

CVR-nr.: 32678505

Følg os